Du Lịch Quy Nhơn – Bình Định

avatar

899000

799000

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – HÒN KHÔ – EO GIÓ

Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Kỳ Co - Hòn Kho - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa - Đồi Cát Phương Mai - Đầm Thị Nại
Lịch trình: Đi về trong ngày
Khởi hành: Quy Nhơn

899000

799000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – HÒN KHÔ – EO GIÓ

Đi về trong ngày

Điểm đến: Kỳ Co - Hòn Kho - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa - Đồi Cát Phương Mai - Đầm Thị Nại

Quy Nhơn

899000

799000

avatar

899000

799000

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – EO GIÓ – TRUNG LƯƠNG

Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: kỳ Co - Eo Gió - Trung Lương - Đồi Cát Phương Mai - Đầm thị Nại
Lịch trình: Đi về trong ngày
Khởi hành: Quy Nhơn

899000

799000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – EO GIÓ – TRUNG LƯƠNG

Đi về trong ngày

Điểm đến: kỳ Co - Eo Gió - Trung Lương - Đồi Cát Phương Mai - Đầm thị Nại

Quy Nhơn

899000

799000

avatar

699000

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – EO GIÓ

Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh xá Ngọc Hòa - Đồi Cát Phương Mai - Đầm Thị Nại
Lịch trình: Đi về Trong Ngày
Khởi hành: Quy Nhơn

699000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN: KỲ CO – EO GIÓ

Đi về Trong Ngày

Điểm đến: Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh xá Ngọc Hòa - Đồi Cát Phương Mai - Đầm Thị Nại

Quy Nhơn

699000

avatar

499000

449000

DU LỊCH QUY NHƠN: RA KỲ CO – LẶN NGẮN SAN HÔ

Điểm khởi hành: Bến tàu Nhơn Lý
Điểm đến: Kỳ Co - Bãi dứa - Ăn trưa hải sản tại làng chài
Lịch trình: Đi về Trong Ngày
Khởi hành: Bến tàu Nhơn Lý

499000

449000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN: RA KỲ CO – LẶN NGẮN SAN HÔ

Đi về Trong Ngày

Điểm đến: Kỳ Co - Bãi dứa - Ăn trưa hải sản tại làng chài

Bến tàu Nhơn Lý

499000

449000

avatar

4.290.000

TOUR MIỀN TÂY: TP.HCM – DU XUÂN MIỀN TÂY – CÁI BÈ – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – BẠC LIÊU – CÀ MAU 4N3Đ

Điểm khởi hành: 12,13,14/2/2021 (MÙNG 1,2,3 ÂM LỊCH)
Điểm đến: Cà Mau
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 12,13,14/2/2021 (MÙNG 1,2,3 ÂM LỊCH)

4.290.000

Đặt Tour

TOUR MIỀN TÂY: TP.HCM – DU XUÂN MIỀN TÂY – CÁI BÈ – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – BẠC LIÊU – CÀ MAU 4N3Đ

4 ngày 3 đêm

Điểm đến: Cà Mau

12,13,14/2/2021 (MÙNG 1,2,3 ÂM LỊCH)

4.290.000

avatar

1.000.000

699.000

DU LỊCH QUY NHƠN 1 NGÀY: PHÚ YÊN – HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

Điểm khởi hành: HÀNG NGÀY
Điểm đến: Quy Nhơn
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: HÀNG NGÀY

1.000.000

699.000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN 1 NGÀY: PHÚ YÊN – HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

1 ngày

Điểm đến: Quy Nhơn

HÀNG NGÀY

1.000.000

699.000

avatar

829.000

DU LỊCH QUY NHƠN 1 NGÀY: TÂY SƠN TAM KIỆT

Điểm khởi hành: HÀNG NGÀY
Điểm đến: Tây Sơn
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: HÀNG NGÀY

829.000

Đặt Tour

DU LỊCH QUY NHƠN 1 NGÀY: TÂY SƠN TAM KIỆT

1 ngày

Điểm đến: Tây Sơn

HÀNG NGÀY

829.000

avatar

989.000

TOUR QUY NHƠN – ĐIỆP SƠN (01 NGÀY)

Điểm khởi hành: THEO YÊU CẦU
Điểm đến: Điệp Sơn
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: THEO YÊU CẦU

989.000

Đặt Tour

TOUR QUY NHƠN – ĐIỆP SƠN (01 NGÀY)

1 ngày

Điểm đến: Điệp Sơn

THEO YÊU CẦU

989.000

avatar

890.000

TOUR QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH 01 NGÀY

Điểm khởi hành: THEO YÊU CẦU
Điểm đến: Quy Nhơn
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: THEO YÊU CẦU

890.000

Đặt Tour

TOUR QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH 01 NGÀY

1 ngày

Điểm đến: Quy Nhơn

THEO YÊU CẦU

890.000

Gọi ngay để được tư vấn
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

    Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn